מחיר למשתכן

ברכותינו לזוכים במכרז למשתכן!

חברתנו נערכת בימים אלה לקבל את פרטי הזוכים ממשרד הבינוי והשיכון בימים הקרובים נעלה באתר זה מידע זמין עבורכם הכולל הסבר ומידע על התהליך כולו ובכלל זה בחירת הדירה וחתימת הסכם מכר.