למען הקהילה

קבוצת "פרץ בוני הנגב" מאמינה גם בחיוניות הקשר עם הקהילה. הפרוייקטים שלנו משתתפים בתהליך העיצוב של הסביבה והפעילות הוולונטרית שלנו מאפשרת לנו גם להשתתף בעיצוב החברה. קבוצת "פרץ בוני הנגב" תורמת בקביעות לפרוייקטים חברתיים וקהילתיים מגוונים ומקימה מבנים ייעודיים לשירות הציבור ורווחתו. כבעבר, החברה תמשיך לתרום מאות אלפי שקלים עבור מלגות לסטודנטים, חוגי העשרה לתלמידים, סיוע למשפחות נזקקות, חיילים וקשישים. זו הדרך שלנו לומר תודה על האמון שנתנו בנו לכל אורך השנים. אנו מרגישים, שהארגון מחדש, שעברה החברה ואסטרטגית האיכות והמצוינות שיושמה על-ידה מאז ומתמיד, מהווים את הדרך הנכונה להתפתחות עתידית. קבוצת "פרץ בוני הנגב" תמיד ידעה להתקדם בצעדים מחושבים וכך תמשיך לפעול בדרך הארוכה והמוצלחת שעוד מצפה לה.

- צפו בגלריית התמונות -